2019-12-20 13:19:08

PRODULJENJE NASTAVNE GODINE I ODSTUPANJE OD ROKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM VEZANO UZ TRAJANJE ODMORA UČENIKA

Poštovani roditelji,

u privitku ove obavijesti nalazi se suglasnost MZO iz koje je vidljiv plan trajanja odmora učenika. 


Osnovna škola Sračinec