2017-11-14 08:48:39

TJEDAN LJUBAZNOSTI

U tjednu od 13. do 17. studenog 2017.g. posvetili smo se obilježavanju Svjetskog dana ljubaznosti, ali i realizaciji projekta Poruke skrivene u vodi planiranog našim Razvojnim planom škole u 2017./2018. školskoj godini.

 

Radi se o projektu kojem su ciljevi: 

Naučiti učenike o povezanosti prirode i ljudskog tijela s našim emocionalnim stanjima Naučiti djecu o snazi pozitivnih misli i riječi koje doprinose miru u nama ali i u svijetu oko nas  Osposobiti učenike za stvaranje energije i okruženja u kojem imamo dobre odnose s drugima Osvještavanje brige za okoliš a samim time i za nas same Poticati učenike da biraju pozitivne riječi i misli s ciljem  građenja prijateljstva, dobrih odnosa i razvijanja pozitivnih emocija, sreće i zadovoljstva

 

Tijekom cijelog tjedna na SRO provodit će se radionice za učenike u cilju poticanja na korištenje lijepih riječi prema sebi i drugima te motiviranje na provedbu pokusa s rižom koji bi trebao dokazati da riječi doista mogu ostaviti trag. Cijeli projekt je predložila i pripremila učiteljica engleskog jezika Martina Marčec.


Osnovna škola Sračinec